www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Nowy projekt w szkołach ogólnokształcących powiatu

Powiat Ostródzki rozpoczął realizację projektu pn. „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego”. Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Działania 9.3: Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

Projekt obejmuje swoim zakresem 3 szkoły ogólnokształcące z terenu powiatu ostródzkiego:

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie;
• Zespół Szkół Licealnych im. Leona Kruczkowskiego w Morągu;
• Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Morągu.

W zakres prac dotyczących remontu i modernizacji obiektów sportowych wchodzi:
• Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi;
• Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu;
• Sala gimnastyczna oraz boisko szkolne Zespołu Szkół Licealnych im. Leona Kruczkowskiego
w Morągu.

Ponadto w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie sportowe. Okres realizacji projektu 01.03.2018 r. – 30.12.2019 r.
Wartość całkowita inwestycji wynosi 1 094 783,81 zł, w tym dofinansowanie 352 712,26 zł.

(Starostwo w Ostródzie)