Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi

Ideą przeprowadzanej kampanii jest ograniczenie wypadków oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin.

Konkurs skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce. Uczestnicy mają za zadanie przygotować prezentacje multimedialną i zaprezentować ją wśród mieszkańców, uczniów przedszkoli i szkół z terenów wiejskich.

Podczas spotkań należy przedstawić tematy związane z udzielaniem pierwszej pomocy, zapobieganiem pożarom, nauką zachowań w sytuacjach kryzysowych, bezpieczną zabawą czy bezpieczeństwem przy wykonywaniu prac polowych na wsi.

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 sierpnia 2018 roku na adres właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)