www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Szpital Miejskiego w Morągu Sp. z o. o. informuje o możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu przeznaczonej do brakowania z lat 1995-1997 roku.

Działając na podstawie Art.29 ust.2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.(Dz. U.2009 Nr 52, poz.417 z późn .zm.) oraz paragraf 75 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r.(Dz.U. Nr 252, poz.1697) z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym Szpitalu można ją odebrać do 22 listopada 2019roku (historia choroby z oddziałów szpitalnych)

Sekcja Analityki i Statystyki Medycznej – Archiwum (budynek administracji przy Szpitalu)

Telefon:+48 89 757 4231 wew.333

Dokumentacja medyczna  wydawana jest osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości. (Szpital Miejski w Morągu)