www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Ogłoszenie II Konkursu Ofert 2019

Burmistrz Morąga ogłosił II Konkurs Ofert na wykonanie zadania publicznego pt. „Organizacja kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu Gminy Morąg” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

(red./UM Morąg)