www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

„W dniu 14.05.2018 r. Komisja Konkursowa rozpatrzyła oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ofert na realizację dwóch zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Zadanie 1: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
Zadanie 2: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.”
Ogłoszenie o wynikach konkursu – Mieszkanie
Ogłoszenie o wynikach konkursu – Teatr

(Starostwo w Ostródzie)