www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 1

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 12.04.2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (PDF, 319.9 KiB)

Uchwała w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (PDF, 201.6 KiB)

(Starostwo w Ostródzie)