www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Okresowe ograniczenia i zakazy ruchu niektórych pojazdów

Mając na względzie przesunięcie zakończenia roku szkolnego na dzień 19 czerwca br., Minister Infrastruktury zmienił rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Zmiany obowiązują do 1 września i dotyczą pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Mając na względzie przesunięcie zakończenia roku szkolnego na dzień 19 czerwca br., Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. poz. 1152), które weszło w życie z dniem 19 czerwca 2019 r. Tym samym, aby zmniejszyć ruch na drogach w okresie wakacyjnym, od dziś do 1 września br. obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu:

w piątek – od godziny 18:00 do godziny 22:00,

w sobotę – od godziny 8:00 do godziny 14:00,

w niedzielę – od godziny 8:00 do godziny 22:00.

(BRD KGP)