www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Operacja „Tradycja i Rozwój” dla przedstawicieli wiejskich obszarów

Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w oparciu o dziedzictwo kulturowe.

Akcja skierowana mieszkańców obszarów wiejskich województw: mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zrzeszonych w grupach formalnych lub nieformalnych.

Muszą prowadzić działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów, promujące dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich, oraz przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną:
a) konkurs „Skarby Europy zaklęte w szkle”, którego celem jest promocja przetworów domowych wykonanych z surowców zebranych/wyprodukowanych na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promocja tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego.
Przedmiotem konkursu są przetwory oceniane w następujących kategoriach:
– domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
– domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
– domowe przetwory mięsne i rybne.

Skierowany jest do grup formalnych i nieformalnych działających na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego. Każda grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 produkt w każdej z kategorii. Ocena przetworów oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji.

 1. b) konferencja, która odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2018 r. w Olsztynie. Harmonogram i zagadnienia:
  8 października 2018
  Rejestracja uczestników, przygotowanie stoisk ekspozycyjnych z własnymi produktami, w tym produktami zgłoszonymi do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle” i rękodziełem
  • Otwarcie konferencji
  • „Dziedzictwo kulturowe a rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” – wykład
  • Wieś – Moje miejsce do życia i rozwoju zawodowego – prezentacja działań podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusja
  • Obiad
  • Małe przetwórstwo lokalne, krótki łańcuch dostaw, rolniczy handel detaliczny czyli rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wykład oraz ocena przetworów zgłoszonych do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”
  • Kolacja
  9 października 2018
  • Możliwości i źródła finansowania działań na obszarach wiejskich, w tym wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 i KSOW na rozwój obszarów wiejskich oraz przykłady dobrych praktyk (działania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – wykład
  • Przerwa
  • Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? w tym informacje dot. Programu „Działaj lokalnie” – wykład
  • Jak promować i sprzedawać swoje produkty przez Internet? Informacje dot. możliwości promocji i sprzedaży przez Internet, kanały internetowe, estetyka sprzedawanych produktów, kampanie reklamowe
  • Obiad

Wydarzenia realizowane są przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Pomorską Izbą Rolniczą. Operacja „Tradycja i Rozwój” realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a udział w niej jest bezpłatny.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)