www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Orzekanie o zdarzeniach medycznych – nabór kandydatów

Organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjenta mogą wskazywać kandydatów na członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Kandydat na członka komisji musi być zgłoszony przez organizację społeczną działającą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz praw pacjenta; posiadać wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystać z pełni praw publicznych.

Powinien również posiadać co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub tytuł równorzędny w dziedzinie nauk medycznych oraz wykonywać zawód medyczny przez okres, co najmniej 5 lat albo posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2018 roku.

Miejsce składania dokumentów: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie, (pok. 207), Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn z dopiskiem „Kandydat na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie”.

(wwim)