www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Ostrzeżenie dotyczące pyłu PM10, PM2,5

Ostrzeżenie dla mieszkańców województwa dot. wysokich stężeń pyłu zawieszonego: w związku z wystąpieniem epizodów wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie sugeruje ograniczenie aktywności fizycznej poza domem w godzinach wieczornych.

Sytuacja jest spowodowana nałożeniem się warunków atmosferycznych, tj. pogody wyżowej połączonej z małą prędkością wiatru i rozpoczęcia okresu grzewczego. Ostrzeżenie obowiązuje do czasu zmiany warunków atmosferycznych. Ostrzeżenie obowiązuje dla całego województwa.

(RSO)