www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Otwarto rozbudowaną przystań żeglarską w Bogaczewie

Uroczyście oddano dzisiaj do użytku rozbudowaną przystań żeglarską w Bogaczewie. Inwestycja została dofinansowana w ramach projektu UE: „Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich” kwotą 820 597,05 zł.

– Celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i lepsze wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie ogólnodostępnej przystani żeglarskiej na rzecz rozwoju szkoleń żeglarskich nad jeziorem Narie w Bogaczewie – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Wartość całego projektu to kwota  1 544 674,90 zł. Gmina Morąg otrzymała dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020  – działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów – kwotą 820 597,05 zł.

Co zostało wykonane w ramach rozbudowy:

Dobudówka (roboty ziemne, fundamenty, posadzki, itp.)

Dobudówka – sanitariaty (parter) – powierzchnia sanitariatu 18 m2

Dobudówka – strop nad parterem

Dobudówka – sanitariaty (dach i opaska)

Wiata – powierzchnia wiaty 96 m2

Roboty rozbiórkowe i demontażowe w istniejącej części budynku

Roboty budowlane w części istniejącej budynku

Docieplenie stropu nad tarasem oraz konstrukcji istniejącego dachu

Wyposażenie pomieszczeń parteru istniejącej części budynku i dobudówki

Budowa nowego budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej

Wydłużenie 2 pomostów pływających oraz przebudowa slipu żeglarskiego – po wydłużeniu 52 m każdy

Rozbudowa placu manewrowego i parkingu z ogrodzeniem – powierzchnia placu 1221,1 m2

Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych

Wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Przebudowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Wypowiedzi dźwiękowe Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego o inwestycji:

Wypowiedź dźwiękowa Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina z uroczystości otwarcia:

(red./fot. dw)