Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas m.in.: prac polowych

Rozpoczął się okres wzmożonych prac polowych i ogrodowych, który może nieść różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu rolniczego czy ogrodowego. W związku z tym policjanci apelują o ostrożność i rozwagę. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie.

Niestety, co roku policjanci na terenie całego kraju interweniują w związku z wypadkami przy wykonywaniu prac polowych, czy też przy obsłudze maszyn rolniczych. Na pewno wielu tych nieszczęśliwych zdarzeń można uniknąć, jeżeli tylko zachowamy podstawowe środki ostrożności. Niestety często gubi nas rutyna. Ogromny wpływ na bezpieczeństwo ma również stan trzeźwości.

W związku z trwającym sezonem prac policjanci apelują o ostrożność i zdrowy rozsądek. Chwila nieuwagi może kosztować utratę zdrowia, a czasami nawet życia.

Wraz z nadejściem wiosny również na naszych drogach możemy spotkać więcej sprzętu rolniczego. Pamiętajmy, że wyjeżdżając takim sprzętem na drogę musi on być sprawny technicznie. Nie możemy bagatelizować niesprawności np. w oświetleniu pojazdu, czy układzie hamulcowym. Mają one bardzo kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Niesprawny kierunkowskaz, czy też oświetlenie może być przyczyną wypadku.

Kolejnym zagrożeniem bezpieczeństwa są nieczystości, które zostają naniesione przez koła maszyn rolniczych. Musimy zdawać sobie sprawę, że nawierzchnia na której zalega np. glina czy piach jest bardzo zdradliwa i niebezpieczna. Dlatego przed wyjazdem z pola na drogę należy oczyścić koła takiego pojazdu. Zgodnie z art. 91 kodeksu wykroczeń za zanieczyszczenie drogi przewidziany jest mandat w wysokości do 200 złotych.

Aby uniknąć poważnych zdarzeń należy pamiętać, że niestosowanie się do określonych zasad bezpieczeństwa oraz brak respektowania przepisów może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. W związku z tym, zachowajmy szczególną ostrożność.

(KWP Olsztyn)