www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Pierwsi ochotnicy z Warmii i Mazur wstępują do WOT

W sobotę, 3 marca br., ruszy pierwsza tura naboru ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Żołnierze będą szkolić się w batalionie lekkiej piechoty w Morągu, który jest pierwszym z pięciu jakie powstaną na terenie Warmii i Mazur.

Na Warmii i Mazurach, jako pierwsi, swoje szkolenie rozpoczną rezerwiści. To ochotnicy, którzy ponownie przyjęli kartę powołania i wrócili do służby wojskowej jako żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). „Liczymy na ich doświadczenie i determinację” – podkreśla dowódca 4W-MBOT, płk Mirosław Bryś.

Pierwsze szkolenie ochotników z województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się w Batalionie Lekkiej Piechoty w Morągu.

Żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę i złożyli przysięgę, będą doskonalili się
w realizacji zadań na ośmiodniowym szkoleniu wyrównawczym. Pierwszy dzień to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. Każdy dzień szkolenia wyrównawczego będzie wypełniony zajęciami od momentu pobudki do capstrzyku. Terytorialsi z przeszkoleniem wojskowym, będą mogli przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, musztry, taktyki i terenoznawstwa. Nowością dla nich będzie strzelanie z najnowocześniejszych polskich karabinków Grot, które są już na wyposażeniu 4W-MBOT. W tym zakresie przejdą intensywne szkolenie, które pozwoli wyrabiać prawidłowe nawyki i właściwe reakcje podczas posługiwania się bronią indywidualną.

Równolegle, od 7 kwietnia prowadzone będą szesnastodniowe szkolenia podstawowe dla osób, które nie mają przeszkolenia wojskowego. W tym szkoleniu mogą wziąć udział ochotnicy ze środowiska cywilnego, którzy spełniają wymagania ustawowe, takie jak wszyscy kandydaci na żołnierzy.

Ochotnicy ze szkolenia wyrównawczego spotkają się z żołnierzami szkolenia podstawowego na przysiędze, 22 kwietnia w Morągu. Po przysiędze tworzone będą moduły kompanijne, złożone w połowie z rezerwistów, a w połowie z osób, które wcześniej z wojskiem nie miały do czynienia. W takich grupach ochotnicy WOT będą szkolili się przynajmniej dwa dni w miesiącu oraz – w ramach szkolenia zintegrowanego – przez 14 dni w roku. Specjaliści obsługujący bardziej skomplikowany sprzęt będą mieli więcej szkoleń.

******

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo warmińsko-mazurskie. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty (blp): Morągu, Braniewie, Giżycku, Ełku oraz Olsztynie. Brygadą dowodzi płk Mirosław Bryś.

Wojska Obrony Terytorialnej będą ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą. (Monika Jabłońska Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej)