www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Plan wsparcia przedsiębiorczości Polski Wschodniej

Zaktualizowano harmonogram konkursów I Osi (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) na 2020 rok.

Pomimo negatywnych skutków pandemii, program funkcjonuje bez przeszkód i kontynuuje wsparcie m.in przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej mogą ubiegać się o dofinansowanie w najbliższych naborach w łącznej wysokości prawie 1,5 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowane nabory w 2020 r. dotyczą m.in.: start-up’ów, internacjonalizacji, wzornictwa czy innowacji,  w tym podejmowania działań dostosowujących przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności w warunkach pandemii. Instytucją zarządzającą konkursami jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) https://www.parp.gov.pl/.
Zaktualizowany harmonogram:
Działanie 1.1.2  Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
I nabór – (pula dofinansowania 300 mln zł) – rozpoczęty, zakończenie naboru wniosków 30 września 2020 r.
II nabór (185 mln zł) – 1 października 2020 r. – 30 grudnia 2021 r.
– Działanie 1.2  Internacjonalizacja MŚP
nabór (50 mln zł)  – 4 sierpnia 2020 r. – 7 września 2020 r.
– Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
nabór (150 mln zł)  – 25 sierpnia 2020 r.  – 24 września 2020 r.
– Działanie 1.4.  Wzór na konkurencję (etap II)
nabór (300 mln zł) – rozpoczęty, zakończenie naboru wniosków 31 sierpnia  2021 r.
– Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
nabór (500 mln zł) – rozpoczęty, zakończenie naboru wniosków 31 lipca 2020 r.

Szczegóły dotyczące nadchodzących naborów, składania wniosków oraz harmonogram konkursów w 2020 r. dostępne są pod adresem: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

(wwim)