www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Płatny staż we francuskiej gminie od zaraz

Gmina Ploeuc-l’Hermitage, to urokliwe miejsce liczące sobie nieco powyżej 4000 mieszkańców położone w północno-zachodniej Francji, w departamencie Côtes d’Armor, regionie partnerskim województwa warmińsko-mazurskiego. Władze gminy poszukują osoby na płatny staż w urzędzie.

Kandydaci, oprócz znajomości języka angielskiego, powinni wykazać się między innymi wiedzą na temat funkcjonowania Unii Europejskiej.

Głównym zadaniem stażysty będzie przygotowanie dla gminy i wdrożenie programu współpracy europejskiej będącego kontynuowaniem dotychczasowych europejskich kontaktów, a także nawiązaniem trwałej współpracy z nowymi partnerami. Osoba, która podejmie się wyzwania zajmie się koordynacją projektu współpracy z warmińsko-mazurską gminą Bartoszyce (wymiana kulturalna w ramach programu „Europa dla obywateli”), przygotowaniem projektu z partnerami rumuńskimi i polskimi dotyczącego szkoleń dla strażaków-ochotników, organizacją w maju br. „Tygodnia europejskiego” (animacje, warsztaty, debaty, spotkania kulturalne, itp.), pracą nad projektem współpracy w ramach programu Erasmus+ Sport z partnerami z Rumunii i Grecji związanego z tematyką rowerów górskich, włączeniem gminy w inne partnerstwa i projekty realizowane na poziomie europejskim.

Termin rozpoczęcia stażu: od zaraz! Czas trwania stażu: minimum 6 miesięcy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (w języku angielskim) pocztą elektroniczną na adres mera Gminy Ploeuc-l’Hermitage: dgs@ploeuclhermitage.bzh

WIĘCEJ INFORMACJI 

(wwim)