www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

„Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2020”

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2020 ROKU.

„POMOC OSOBOM BEZDOMNYM I ZAGROŻONYM BEZDOMNOŚCIĄ”

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok wynoszą 777.916,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2020”

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2020 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski – zakładka „ZAŁATW SPRAWĘ”
– „Współpraca Wojewody z organizacjami pozarządowymi” – „Konkursy” – „rok 2020” –  „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością”)

Do pobrania:

Formularz​_ofert​_nr​_1​_-​_B
Formularz​_ofert​_nr​_1​_-​_B.docx 0.05MB
Załącznik​_nr​_1​_​_Kalkulacja​_przewidywanych​_kosztów​_na​_rok​_2020
Załącznik​_nr​_1​_​_Kalkulacja​_przewidywanych​_kosztów​_na​_rok​_2020.xlsx 0.01MB
Załącznik​_nr​_2​_-​_B​_Oświadczenie​_Oferenta
Załącznik​_nr​_2​_-​_B​_Oświadczenie​_Oferenta.docx 0.02MB
Załącznik​_nr​_4​_​_Zaktualizowana​_kalkulacja​_kosztów
Załącznik​_nr​_4​_​_Zaktualizowana​_kalkulacja​_kosztów.xlsx 0.01MB
Załącznik​_nr​_5​_-​_B​_Inf​_dodatkowa​_do​_zaktualizowanego​_kosztorysu
Załącznik​_nr​_5​_-​_B​_Inf​_dodatkowa​_do​_zaktualizowanego​_kosztorysu.docx 0.02MB
Załącznik​_nr​_6​_-B​_Harmonogram​_realizacji​_zadania
Załącznik​_nr​_6​_-B​_Harmonogram​_realizacji​_zadania.doc 0.06MB
Załącznik​_nr​_7​_-​_B​_Osoby​_reprezentujące
Załącznik​_nr​_7​_-​_B​_Osoby​_reprezentujące.doc 0.03MB
Załącznik​_nr​_8​_-​_B​_​_Oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji
Załącznik​_nr​_8​_-​_B​_​_Oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji.docx 0.02MB
Sprawozdanie​_nr​_1​_​_B
Sprawozdanie​_nr​_1​_​_B.docx 0.04MB
Sprawozdanie​_nr​_2​_​_B
Sprawozdanie​_nr​_2​_​_B.docx 0.04MB

(UW Olsztyn)