Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały z COVID-19

Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Potrzebne osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

 

(UW Olsztyn)