www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Powiat wyremontuje sale i gimnastyczne i boiska w Morągu i Ostródzie

Powiat Ostródzki ogłosił przetarg na roboty budowlane dotyczące podniesienia jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego. W ramach zadania zostaną przeprowadzone remonty sal gimnastycznych i boisk szkolnych w Morągu i Ostródzie.

Inwestycja jest rea lizowana z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej w ramach R egionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020;oś priorytetowa: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych; poddziałanie: 9.3.4 Infrastruktura kształcenia ogólnokształcącego.

Inwestycja będzie realizowana w placówkach w Morągu i Ostródzie:

Część 1: Modernizacja i remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie, zlokalizowanej  w Ostródzie przy ul. Sportowej 1,

Część 2: Modernizacja i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Morągu, zlokalizowanej w Morągu przy ul. Kujawskiej 1.

Część 3: Remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej, tj. sali gimnastycznej w Zespole Szkół Licealnych w Morągu, zlokalizowanej w Morągu przy ul. 11 Listopada 7,

Część 4: Remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej, tj. boiska sportowego w Zespole Szkół Licealnych w Morągu, zlokalizowanego w Morągu przy ul. 11 Listopada 7.

Część 1:

renowacja nawierzchni sali gimnastycznej (wymiana pojedynczych deszczułek z drewna liściastego – ok. 180 szt.; lakierowanie – ok. 327, 50 m2);

wymiana drzwi wewnętrznych ok. 22,40 m2;

szpachlowanie ścian  – ok.  2.672,00 m2;

malowanie ścian – ok. 3.158,00 m2;

wykonanie posadzki z PCV – ok. 181,00 m2;

wymiana urządzeń sanitarnych (baterie umywalkowe i natryskowe – 6 szt., brodziki natryskowe – 3 kpl., ustępy pojedyncze  – 3 kpl.);

wymiana oświetlenia;

dostawa i montaż wyposażenia sportowego;

wymiana instalacji c.o.

Część 2:

wykonanie ław fundamentowych – ok.  5,57 m3;

murowanie ścian – ok. 104,66 m2;

wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu – ok. 40,00 m2;

tynkowanie ścian – ok. 104,66 m2;

malowanie ścian i sufitów – ok. 138,00 m2;

wykonanie elewacji – 107,88 m2;

wykonanie wewnętrznej instalacji oświetleniowej;

wymiana sufitu podwieszanego – ok. 660,00 m2;

przełożenie zewnętrznej instalacji c.o.

Część 3:

wymiana drzwi – ok. 12,60 m2;

ułożenie wykładziny sportowej – ok. 340,72 m2;

przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych – ok. 860,10 m2;

malowanie powierzchni wewnętrznych – ok. 1.101,95 m2;

wymiana oświetlenia, w tym wymiana opraw oświetleniowych – 32 szt.;

wymiana urządzeń sanitarnych (baterie umywalkowe – 2 szt., umywalki pojedyncze porcelanowe – 2 kpl., ustępy pojedyncze  – 2 kpl.);

dostawa i montaż wyposażenia sportowego.

Część 4:

wykonanie nawierzchni poliuretanowej wodoszczelnej – ok. 558,00 m2;

rozścielenie ziemi urodzajnej – ok. 50,90 m3;

wykonanie dosiewu trawników dywanowych – ok. 509,00 m2;

wykonanie odwodnienia – ok. 62,00 mb;

wykonanie nawierzchni traktu pieszego z kostki betonowej – ok. 130,00 m2;

dostawa i montaż siedzisk – 25 szt.;

dostawa i montaż wyposażenia sportowego.

Szczegóły dotyczące przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 259.2 KiB)

SIWZ (DOC, 381 KiB)

Zał nr 1a – 1d do siwz (ZIP, 169.8 KiB)

Zał nr 2 do siwz – Oświadczenie – podstawy wykluczenia (DOCX, 57 KiB)

Zał nr 2a do siwz – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOCX, 56.5 KiB)

Zał nr 3a – 3c do siwz – Projekty umów (ZIP, 225.4 KiB)

Zał nr 4a – 4d do siwz – Przedmiary robót (ZIP, 256.3 KiB)

Zał nr 5a – 5d do siwz – Projekty budowlane (ZIP, 16.4 MiB)

Zał nr 6a – 6d do siwz – STWiOR (ZIP, 3.6 MiB)

Zał nr 7 do siwz – Wzór pełnomocnictwa (DOC, 62.5 KiB)

Zał nr 8 do siwz – Wzory harmonogramów do umów w zakresie części 1, 2, 3 i 4 (DOCX, 50.9 KiB)

(red./Starostwo w Ostródzie)