www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Powiatowe Targi Edukacyjne 2018

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, odbyły się Targi Edukacyjne Powiatu Ostródzkiego. To właśnie tu młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych powiatu ostródzkiego. Uroczystego otwarcia dokonali gospodarze tegorocznych Targów – Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki oraz Anna Teodorowicz dyrektor ZSZ im. St. Staszica i CKU w Ostródzie.

Uczestnicy tegorocznych targów uczestniczyli w pokazach zawodowych – np. budowy domu, którą przygotowała młodzież ze Staszica i CKU w Ostródzie, a także w Meczu na Mundialu zorganizowanym przez uczniów ZSR im. W. Witosa w Ostródzie. Uczniowie kierunku Technik Obsługi Turystycznej ZSZ im. Sandora Petӧfi w Ostródzie zaprezentowali taniec Zorba, dzięki któremu mogliśmy przenieść się w krótką podróż do Grecji.

Uczniowie szkół średnich zachęcali gimnazjalistów do podjęcia nauki w ich szkołach. Na stoiskach szkół można było zapoznać się z ulotkami, tablicami z kierunkami kształcenia oraz zajęciami pozalekcyjnymi, jak również z osiągnięciami w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Dodatkowo gimnazjaliści mogli skorzystać z konsultacji z doradcami zawodowymi z Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Morągu.

Na stoiskach odbywały się również pokazy fizyczno-chemiczne, z dziedziny: robotyki, energetyki, mechaniki, a także architektury krajobrazu. Dodatkowo, uczniowie prezentowali swoje umiejętności zawodowe wraz ze sprzętem, na którym codziennie uczą się zawodu.
W tym roku zaprezentowano również nowe kierunki kształcenia tj.: Technik budowy jednostek pływających, Technik automatyk, Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.
Z ofertą kształcenia szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego można zapoznać się w Informatorze Gimnazjalisty.

INFORMATOR GIMNAZJALNY

(Starostwo w Ostródzie)