www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * MORĄSKI NEWSLETTER - SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Próbne ewakuacje w szkołach podstawowych

Wraz z początkiem roku szkolnego w placówkach oświatowych naszego powiatu, zgodnie z obowiązkiem  wynikającym z rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków, odbywa się praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynków. Zgodnie z zaleceniem generała brygadiera Leszka Suskiego – Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej, strażacy Państwowej Straży Pożarnej biorą czynny udział w tych przedsięwzięciach.

Komendant Powiatowy ostródzkiej straży pożarnej wyznaczył oficerów, którzy uczestniczą w ćwiczeniach ewakuacyjnych we wszystkich szkołach podstawowych. Oficerowie, w celu pokazania niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą pożar, przeprowadzają różne symulacje, a niejednokrotnie zadymiają pomieszczenia i korytarze. Nadzór strażaków pozwala na wypracowanie prawidłowych reakcji i zachowań dzieci i młodzieży w czasie ewakuacji oraz daje możliwość oceny przyjętych dla budynków rozwiązań ewakuacyjnych. Bezpośrednio po ćwiczeniach strażacy spotykają się jeszcze z całą społecznością szkolną na kilkunastominutowej pogadance edukacyjnej. W jej trakcie oprócz podsumowania ćwiczeń ewakuacyjnych omawiane są podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.  Najmłodsi uczniowie mają okazję przedstawienia swoich wniosków i spostrzeżeń strażakowi, który przecież nie jest codziennym gościem w szkole. Często pytania są bardzo życiowe, ciekawe i zaskakujące, a wrażenia ze spotkania zapadają na długo w pamięci. (kpt. Grzegorz Różański/fot. archiwum KP PSP Ostróda)

The comments are closed.
No comments yet

Powered by WordPress | Find BlackBerry Phones for Sale Online. | Thanks to Top Bank CD Rates, Free MMORPG Games and Home Information Packs
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.