www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Promocja europejskich projektów na Warmii i Mazurach

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), która odbędzie się w dniach 11–13 maja 2018 r.

Jeśli jesteś beneficjentem RPO WiM 2014–2020 lub 2007–2013 i zrealizowałeś ciekawy projekt, otwórz swoją siedzibę lub udostępnij za darmo bądź ze zniżką to, co oferujesz na co dzień.

Dołącz swój pomysł do setek wydarzeń w całej Polsce. Udział w Dniach Otwartych to także świetna okazja do promocji projektu w całej Unii Europejskiej. Dni Otwarte są elementem kampanii Europe in My Region, która pokazuje, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim.

Zgłoszenie do akcji odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę www.dniotwarte.eu

Więcej informacji: tel. 89 51 25 184 lub e-mail rpowim@warmia.mazury.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia.

(wwim)