Promocja organizacji – ośrodek doradztwa i świetlica

Doceniając rolę organizacji pozarządowych w Gminie Morąg i podmiotów/instytucji działających na rzecz naszych mieszkańców Gmina Morąg kontynuuje akcję ich promowania i zachęcamy mieszkańców do współpracy z nimi, a może do włączenia się w ich działalność lub wsparcia. Dziś:OŚRODEK DORADZTWA RODZINNEGO I ŚWIETLICY DLA MŁODZIEŻY PRZY CERKWI – Greckokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego w Morągu.

Cerkiew to nowoczesna świątynia wybudowana w latach 1995-2000, konsekrowana w 2000 roku. Wewnątrz współczesny ikonostas. Wzniesiona po przymusowej Akcją „Wisła”, gdzie w 1947 roku na teren ówczesnego powiatu morąskiego osiedlono 3696 Ukraińców, w przeważającej większości grekokatolików.

Poza typową działalnością duszpasterską parafia prowadzi ośrodek, który m.in. organizuje zajęcia na świetlicy środowiskowej przy ulicy Dąbrowskiego 30 – odbywają się w każdy czwartek i piątek od 15.00-18.00.
Świetlica charakteryzuje się miłą i życzliwą atmosferą. Pracownicy pomagają dzieciom w nauce, rozwijają ich zainteresowania. Poprzez gry i zabawy uczą swoich podopiecznych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu społecznym (poprawa komunikacji, asertywności, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i wiary we własne możliwości). Organizują konkursy, podtrzymują tradycje i zwyczaje (np. malowanie jajek z rodzicami, wykonywanie stroików bożonarodzeniowych). Uczestnicy zajęć wykonują szereg prac plastyczno-technicznych. Uczą dzieci zdrowego stylu życia. Przestrzegają przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają w Internecie. Każdego dnia dzieci mają posiłek, który często wspólnie przygotowujemy.

W ramach działalności ośrodka powstała grupa muzyczna „Jeżyki”, która promuje naszą gminę występami w regionie oraz uświetnia nasze lokalne wydarzenia kulturalne. Na najbliższy występ zapraszamy 11 maja, o godz. 14.00 w sali kinowej MDK.

Zajęcia finansowane są z budżetu Gminy Morąg z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Kontakt: Ks. Roman Storoniak

(red./UM Morąg)