www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Promocja organizacji pozarządowych – ZHP Morąg

Doceniając rolę organizacji pozarządowych w Gminie Morąg będziemy je promować i zachęcać Państwa do współpracy z nimi, a może włączenia się w ich działalność. Dziś przedstawiamy: ZHP HUFIEC MORĄG.

Siedziba: ul Wenecka1, 14-300 Morąg,
Organizacja pożytku publicznego – KRS 0000271499
https://www.facebook.com/pg/hufiecmorag/events/?ref=page_internal

„Hufiec Morąg od ponad 70-ciu lat prowadzi pracę wychowawczą dzieci i młodzieży organizując rajdy, obozy, biwaki czy cotygodniowe zbiórki. Chcielibyśmy podziękować Wam, drodzy rodzice, za lata współpracy, za to że daliście swoim dzieciom szansę na przeżywanie pięknej przygody jaką jest harcerstwo.”

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajduje w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.

Hufiec Morąg zaprasza do swych szeregów wszystkich, którzy chcą przeżywać wspaniałe przygody, poznawać ciekawych ludzi i rozwijać się.

(UM Morąg)