www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Promocja projektów unijnych – termomodernizacja MOPS

PROMOCJA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020″- „Kompleksowa termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu”.

„Kompleksowa termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu”

Termoizolacja i izolacja przeciwwilgociowa dachu z przełożeniem dachówki i naprawami lokalnymi więźby, łacenia i deskowania,

Docieplenie ścian zewnętrznych tynkiem termoizolacyjnym z zachowaniem detali elewacyjnych,

Renowacja kamiennego cokołu,

Wymiana stolarki okiennej zestawienie wg rysunku,

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,

Renowacja drzwi wejścia głównego,

Wymiana obróbek blacharskich – parapety okienne, murki,

Wymiana rynien i rur spustowych po termomodernizacji ścian zewnętrznych z wprowadzeniem wód opadowych poza obrys budynku,

Wymiana istniejących schodów i podestów na wykonane z kostki betonowej typu POLBRUK,

Remont murków oporowych przy drzwiach garażowych,

Wymiana istniejących i montaż nowych balustrad,

Wymiana opaski betonowej wokół budynku na opaskę z kostki betonowej POLBRUK szer. 50 cm,

Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED;

Wykonanie instalacji solarnej na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz płukanie i regulacja instalacji c.o.

Usprawnienia w dostępie dla osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 1 044 000

Kwota dofinansowania z EFRR: 700 000

Termin realizacji: do 20.12.2018 r.

(UM Morąg/ fot. dw)