www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Promocja terenów pod inwestycje produkcyjne

Zgłoszenia do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” przyjmowane są do 4 czerwca 2018 roku.

Przedsięwzięcie jest adresowane do starostów powiatów, prezydentów, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin w Polsce.

Zgłaszane działki muszą być objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego wskazującym na przeznaczenie produkcyjne. Powierzchnia terenu nie może być mniejsza, niż dwa hektary.

Laureaci konkursu otrzymają niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a wyróżnione działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym. Ponadto uhonorowani będą mieć możliwość używania logo „Grunt na Medal” we wszystkich materiałach promocyjnych.

O tym, że warto przygotowywać tereny inwestycyjne oraz zgłaszać je do konkursu Grunt Na Medal, niech świadczy inwestycja Zalando Lounge, która powstaje koło Olsztynka – właśnie na „gruncie na medal” ocenionym jako najlepszy teren inwestycyjny w województwie warmińsko-mazurskim w jednej ubiegłych j edycji konkursu.

Organizatorami konkursu są Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z marszałkami poszczególnych województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora.

Kontakt: coie@warmia.mazury.pl lub  b.tunska@warmia.mazury.pl, Tel. 89 51 25 195

Załączniki:

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 – parametry terenu

Załącznik nr 2 – oświadczenie właściciela prywatnego

Załącznik nr 2a – oświadczenie właściciela prywatnego – instytucje państwowe

Załącznik nr 3 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 4 – formatka do opisu oferty (site check list)

Załącznik nr 5 – wzór opisu gminy

Załącznik nr 6 – lista z adresami COI

Załącznik nr 7 – założenia prezentacji gminy podczas audytu

(wwim)