www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Promujące wykłady akademickie w „Drezdeńskiej”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski promuje się w szkołach naszego regionu. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu odbyła się promocja Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wykładowcy akademiccy poprzez wykłady zachęcali młodzież do studiowania w olsztyńskiej uczelni.

W semestrze zimowym wykłady odbyły się 28 listopada 2017 r. Prowadzili je: dr Paweł Pietnoczko, z wykładem „Eurointegracyjna droga Ukrainy”, profesor Halina Łach z wykładem „Czy mały ruch graniczny zbliża społeczności pogranicza?” oraz  dr Paweł Letko  z wykładem ” Częste mycie skraca życie. Higiena w czasach nowożytnych.”

W semestrze letni wykłady odbyły się 6 marca 2018 r. Prowadzili je: prof. Dariusz Radziwiłłowicz – Drogi do niepodległości. Armia Polska we Francji oraz Polskie formacje zbrojne w Rosji w latach 1918 – 1920,  dr Maria Korybut – Patriotyczny wymiar mody w XIX stuleciu. lub Portrety kobiet niepospolitych w XIX wieku, dr Radosław Gross – Młodzież w polityce polskich komunistów, prof. Wiesław Łach – Mniej znane twarze Marszałka Józefa Piłsudskiego.

(red./fot. dw)