www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Promujmy dziedzictwo kulturowe na wiejskich obszarach

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich” potrwa od 2 do 3 lipca 2018 roku w Olsztynie. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy być zrzeszeni w grupach formalnych i nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów i muzyki ludowej, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich.

Ich celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich; oraz przedstawicieli organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia. Zgłoszenia przyjmowane są 15 czerwca 2018 roku. Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wstępny program:
2 lipca:
– Rejestracja uczestników
– Wieś – Moje miejsce do życia i rozwoju zawodowego – prezentacja działań podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusja
3 lipca:
– Małe przetwórstwo lokalne, krótki łańcuch dostaw, rolniczy handel detaliczny czyli rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wykład;
– Możliwości i źródła finansowania działań na obszarach wiejskich, w tym wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 i KSOW na rozwój obszarów wiejskich oraz przykłady dobrych praktyk (działania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – wykład;
– Przerwa
– Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? – wykład;
– Jak promować i sprzedawać swoje produkty przez Internet? Informacje dot. możliwości promocji i sprzedaży przez Internet, kanały internetowe, estetyka sprzedawanych produktów, opakowanie, kampanie reklamowe – wykład.

(wwim)