www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku od krzyża

Gmina Morąg przebuduje drogę gminną w Słoneczniku od krzyża, w ramach środków własnych i środków ze Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie. Właśnie został ogłoszony przetarg w tej sprawie.

Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku będzie realizowana na długości  120mb i będzie polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej na istniejącej nawierzchni  gruntowej.

W szczególności zostaną wykonane: a) Roboty ziemne i  korytowanie b) Wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy wraz z zagęszczeniem c) Ułożenie  nawierzchni drogi i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm wraz z krawężnikami d) Ułożenie chodników z  kostki betonowej gr. 6cm wraz z obrzeżami e) Pobocza z pospółki f) Oznakowanie pionowe.

Teren projektowanej przebudowy obejmuje drogę gminną rozpoczynającą się skrzyżowaniem z

drogą powiatową 1219N i jest drogą gminną o nawierzchni gruntowo-żwirowej.

Na terenie projektowanej przebudowy występują obce urządzenia podziemne:

– kable telekomunikacyjne

– wodociąg 90

-kable energetyczne

Szerokość jezdni 3-5m . Nawierzchnia jest nie równa , niweleta przebiega po terenie.

Istniejące zjazdy na posesje wykonane są z nawierzchni żwirowej i gruntowej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.6.2018.DL (PDF, 784.8 KiB)

SIWZ_KI.271.6.2018.DL (PDF, 888.3 KiB)

Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.6.2018.DL (DOCX, 65 KiB)

Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (ZIP, 3.5 MiB)

(red./UM Morąg)