www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Przemoc w rodzinie-jak z nią walczyć

Przemoc domowa to wszelkie incydenty gróźb, przemocy lub nękania między osobami dorosłymi, którzy żyją w związku partnerskim lub są członkami tej samej rodziny. Tak rozumiana przemoc domowa jest przestępstwem. Reguluje to kodeks karny w art. 207 Zgodnie z tym, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osoba najbliższą lub nad inną osoba pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osoba nieporadna ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przestępstwo znęcania się jest ścigane z urzędu, nie jest więc wymagana skarga osoby pokrzywdzonej.

Dotyka ona głównie kobiety i dzieci. Wiele z ofiar ze wstydu lub ze strachu nie prosi o pomoc. A to błąd, bo takie zachowanie tylko rozzuchwala sprawcę. W związku z tym kilka rad jak możesz z tym walczyć:

Nie łudź się, że zachowanie, jakiego doświadczyłaś, to był jednorazowy wybryk i sprawca zrozumie, iż źle zrobił. Jeśli partner się awanturuje lub cię bije, wezwij policję
Możesz też uczulić sąsiadów, by dzwonili na policję, ilekroć usłyszą niepokojące odgłosy z twojego mieszkania

Jeżeli chcesz, by sprawca został ukarany, musisz złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub pisemny wniosek o ściganie

Nie ukrywaj przed rodziną i sąsiadami, że jesteś bita i poniżana. Nawet, gdy nie byli bezpośrednimi świadkami, mogą również potwierdzić, że jesteś ofiarą przemocy. Zrób obdukcję lekarską. Jest bezpłatna. Lekarz w zaświadczeniu opisze obrażenia ciała i poda ich prawdopodobną przyczynę. Osoba dotknięta przemocą ma prawo także do bezpłatnego poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego, rodzinnego

Dopilnuj ażeby została w takiej sytuacji wdrożona procedura Niebieskiej Karty:

Składa się z dwóch części. Kartę “A” wypełnia policjant. Wpisuje w niej: czas, miejsce, dane uczestników, przebieg zdarzenia, przyczyny, dane świadków. Zaznacza też, jakie, w jego ocenie, szkody poniosłaś.
Karta “A” trafia do dzielnicowego, który ma obowiązek:

niezwłocznie skontaktować się z tobą i zorientować się, jaka pomoc będzie ci potrzebna, przekazać informację  do instytucji, które mogą udzielić ci pomocy,

przynajmniej raz w miesiącu cię odwiedzać, by sprawdzać, czy ty i twoja rodzina jesteście bezpieczni.

Karta “B” zawiera informacje ważne dla ciebie: katalog przestępstw popełnianych najczęściej wobec osób najbliższych, aktualne adresy i telefony instytucji i organizacji pomocowych. Znajdziesz tu też informację o swoich prawach. (KPP Ostróda)