www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Pupil, beniaminek, faworyt, ideał, ulubieniec, wybraniec…

Wszystkie te określenia nabrały większego znaczenia od momentu realizacji  w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu innowacji, adresowanej do uczniów klasy III, pod hasłem „Mój pupil”.

Innowacja „ Mój pupil” składa się z kilku bloków tematycznych: Dekalog klasowy opieki nad zwierzętami, Wycieczka do sklepu zoologicznego, założenie akwarium klasowego, prelekcja z użyciem atlasów zwierząt, Lecznica dla zwierząt. Spotkanie z lekarzem weterynarii. Podczas tych spotkań dzieci dowiadują się o przyczynach określonych zachowań psów i właściwej opiece nad tymi zwierzętami. Dzieci uczą się także jak zwierzę może zareagować w określonych sytuacjach. Dowiadują się także, że chęć posiadania psa nie może być tylko chwilowym kaprysem, ale bardzo przemyślaną decyzją. Wiąże się to bowiem z dużą odpowiedzialnością, Wycieczka do schroniska. Ma ona na celu ukazanie dzieciom miejsc, do jakich trafić mogą zwierzęta niechciane. Wizyta w schronisku powiązana jest z działaniem w ramach wolontariatu: zbiórka karmy i potrzebnych akcesoriów dla zwierząt ze schroniska, Konkurs fotograficzny „ Mój pupil”, Konkurs , plastyczny „ Marzę o tym, by mieć…”, Wizyta w zoo, Przedstawienie o zwierzętach. (wiersze, piosenki, scenki rodzajowe, stroje tematyczne). Nie wszystkie bloki tematyczne zostały jeszcze zrealizowane, ponieważ innowacja trwa do końca roku szkolnego.

– Odbyte wycieczki, dodatkowe zajęcia przyczyniły się do produkcji szerokiego wachlarza umiejętności uczniów z klasy III c. Tym razem liczył się spryt, bystre oko  i zręczne ręce, ponieważ dzieci samodzielnie zdjęcia wybranych przez siebie zwierząt. I tak powstała plejada zwierzęcych gwiazd uwieńczona na papierze, zdobiąca hol naszej szkoły – mówi realizatorki innowacji Monika Borowska i Kamila Gieszczyńska, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu i dodają:  – Świat przyrody i zwierząt jest piękny, fascynujący i tajemniczy, dostarcza pozytywnych emocji, cieszy i wzrusza, wzbudza zainteresowanie i podziw. Zaproponowana  w programie tematyka dotyczy zwierząt.  Z naszych obserwacji wynika, że dzieci bardzo lubią zwierzęta i marzą o takim przyjacielu. Nie wszystkie jednak dzieci mają możliwość kontaktu lub zabaw ze zwierzakami. Zwierzę to istota żywa, delikatna, ciepła. Można ją dotykać, głaskać, przytulać. Badania wskazują, że obecność  zwierzęcia uspokaja, obniża ciśnienie krwi, relaksuje, motywuje do zwiększonego wysiłku fizycznego, stymuluje zmysły, zwiększa pewność siebie  i poczucie bezpieczeństwa. Największe korzyści terapeutyczne, jakie daje bezpośredni kontakt ze zwierzętami, biorą się ze szczególnego rodzaju łączących nas z nimi więzi.  Ideą, która przyświeca temu programowi jest zrodzenie odpowiedzialności i empatii wśród dzieci.

– W edukacji wczesnoszkolnej podkreśla się znaczenie i konieczność zadbania o dobre wychowanie uczniów, o to, żeby odróżniali dobro od zła i wybierali dobro. Ponadto szkoła ma kształtować takie postawy jak: odpowiedzialność – za siebie i najbliższe otoczenie,  wrażliwość, umiejętność podejmowania inicjatyw. Uczeń klasy III ma nieść pomoc potrzebującym i rozumieć konieczność dbania o przyrodę. Program wykorzystuje także naturalną potrzebę ciekawości świata, jaką ma każdy młody człowiek. W zdecydowanej większości odwołuje się do doświadczeń dziecka. Daje możliwość bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem – podsumowują nauczycielki.

(red./SP 4 Morąg)