www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Radni uchwalili budżet gminy na 2020 rok

W sali konferencyjno-szkoleniowej ratusza miejskiego w Morągu w poniedziałek,  30 grudnia 2019 roku odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Morągu. Radni uchwalili m.in.: budżet gminy Morąg na 2020 rok, Wieloletnią Prognozę Finansową.

Na początek radni jednogłośnie ustalili ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Morągu na 2020 rok. Dalej podjęli uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg i zmiany budżetu na 2019 rok, potem podjęli uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg. Morąska Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy Morąg na 2020 rok. Zanim radni podnieśli rękę głosując za WPF i budżetem głos zabrał burmistrz Tadeusz Sobierajski, który przedstawił uzasadnienia do obu projektów.

Burmistrz powiedział,  że nie jest to łatwy budżet, ponieważ coraz więcej zadań scedowanych jest na samorządy. Nieco ponad 50 proc. budżetu Morąga to oświata, a prawie 8 proc. to pomoc społeczna. Tadeusz Sobierajski podsumował, że gmina jest wypłacalna. Dodał także, że gmina otrzyma w przyszłym roku mniejszą subwencję oświatową.

Porządek obrad XIII sesji

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2020 r.

cz 1 (PDF, 3.8 MiB)

cz 2 (PDF, 13.4 MiB)

cz 3 (PDF, 8.4 MiB)

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020 – 2031

Projekt WPF 2020 (PDF, 6.6 MiB)

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2019 r. część I

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2019 r. część II

zmiany WPF na Gminy Morąg na lata 2019-2028

w sprawie gospodarki nieruchomościami

Pozostałe projekty uchwał

autopoprawka 1

autopoprawka2

Do Rady Miejskiej w Morągu wpłynęła skarga Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie na jednego z przedsiębiorców z ul. Pomorskiej, który swoimi działaniami ma niszczyć przyrodę i środowisko. Radni zdecydowali o skierowaniu skargi do Burmistrza Morąga.

W imieniu komisji oświaty, jej przewodnicząca Renata Cołoś apeluje, aby nie zbierać w placówkach oświatowych baterii, po pożarze w Czyżynach. Radna zaapelowała także do radnych, aby rozważyć utworzenie w mieście tzw. lodówki socjalnej.

http://81.15.163.126:8080/apps/DJ2/#/history-player?videoIds=[40] – retransmisja obrad sesji budżetowej Rady Miejskiej w Morągu

(red./fot. dw)