www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Radni udzielili absolutorium burmistrzowi

Podczas dzisiejszej (18-05-2018) radni miejscy z Morąga jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Morąga z wykonania budżetu za 2017 rok.

Jednym z najważniejszych punktów obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Morąg za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2017 rok.  Za głosowało 20 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

W dalszej części radni głosowali za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2017 rok. Głosami za 20 radnych, 0 – przeciwnych i 0 – wstrzymujący się od głosu,  Burmistrz Morąga otrzymał absolutorium.

Dalej radni zajmowali się m.in.:  zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie Gminy Morąg oraz:

Zmiana WPF (PDF, 1.2 MiB)

Zmiana budżetu (PDF, 3.9 MiB)

Gospodarka nieruchomościami (PDF, 814.2 KiB)

absolutorium

(red./fot. dw)