www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Radni zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego PWiK

Rada Miejska w Morągu zdecydowała w uchwale o przekazaniu niektórych składników majątku Gminy Morąg położonych przy ul. Pułaskiego w Morągu na podwyższenie kapitału zakładowego (aport) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Morągu.

Rada Miejska w Morągu uchwala co następuje:

1. Wyraża się zgodę na przekazanie celem podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu środków trwałych, stanowiących własność Gminy Morąg, o wartości 103.872,33 zł, w skład których wchodzi: sieć wodociągowa w ciągu ulicy Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy Leśnej w Morągu: 1) sieć wodociągowa fi 225 mm — 311,08 m 2) sieć wodociągowa fi 160 mm — 93,95 m 3) sieć wodociągowa fi 63 mm — 17,70 m 4) sieć wodociągowa fi 50 mm — 13,40 m 5) sieć wodociągowa fi 40 mm — 66,58 m.

– Sieć wodociągowa w ciągu ulicy Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy Leśnej w Morągu została przekazana przez Powiat Ostródzki na rzecz Gminy Morąg na podstawie umowy darowizny z dnia 14 marca 2018 roku. W celu właściwego zagospodarowania majątku stanowiącego własność Gminy Morąg — sieć wodociągowa w ciągu ulicy Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy Leśnej w Morągu – proponuję przekazanie ww. środków trwałych na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Morągu – napisał w uzasadnieniu do uchwały Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski. (red.)