www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Regionalni przedsiębiorcy będą Fair Play?

Trwa II etap tegorocznej, jubileuszowej edycji ogólnopolskiego programu promującego etykę w biznesie – „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Wśród zgłoszonych firm nie brakuje przedstawicieli z Warmii i Mazur.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.

Ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

Do XX edycji „Przedsiębiorstwo Fair Play” zgłosiło się ponad 300 firm. Większość z nich została już zweryfikowana w ramach I etapu programu i tym samym przeszła pomyślnie do II etapu.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej pod koniec listopada w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)