www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Morągu

Burmistrz Morąga swoim zarządzeniem nadał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Morągu, który obowiązuje od 19 marca br.

Regulamin określa:  zasady kierowania urzędem, zakres działań burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów, organizację i schemat organizacyjny urzędu,  zakresy działania wydziałów oraz pełnomocników burmistrza, organizację działalności kontrolnej,  zasady opracowywania aktów prawnych wydawanych przez burmistrza oraz sposób ich realizacji,  zasady postępowania z interpelacjami i zapytaniami radnych gminy,  zasady podpisywania pism i decyzji. Szczegóły poniżej.

6221_regulamin_Urzedu_-_zmieniany

(red./UM Morąg)