Rocznica Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu

100 lat minęło od plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu – z tej okazji w Olsztynie oraz Lubstynku odbyły się obchody tej rocznicy.

11 lipca 1920 odbył się Plebiscyt na Warmii i Mazurach, podczas którego mieszkańcy decydowali czy chcą należeć do Polski czy do Niemiec. Ostatecznie niemal cały obszar plebiscytowy pozostał w granicach Niemiec, a Polsce przyznano tylko osiem gmin.

Tegoroczne obchody na Warmii i Mazurach rozpoczęły się 10 lipca mszą świętą w kościele św. Barbary w Złotowie. Następnie uczestnicy w miejscowości Lubstynek odsłonili tablicę pamiątkową umiejscowioną na głazie.

– Odsłonięcie pamiątkowej tablicy jest najlepszym dowodem na to jak wielka jest potrzeba w naszym społeczeństwie oddania hołdu tym, których poświecenie i przywiązanie do ziemi ojczystej legły u podstaw naszej wolności – mówił podczas uroczystości marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Pragnę zatem inicjatorom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego  szczególnego przedsięwzięcia serdecznie pogratulować i podziękować za wypełnianie pamięci wobec minionych pokoleń. Odwaga, którą wykazali się Warmiacy i Mazurzy oddając swój głos na Polskę, w pełni zasługuję na docenienie i upamiętnienie, zwłaszcza w roku jubileuszu stulecia Plebiscytu.
Powstała również wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Plebiscyt 1920 roku. Walka o Polskość Warmii, Mazur i Powiśla”.

Z kolei w Olsztynie uroczystości odbyły się na Placu Konsulatu Polskiego, natomiast przedstawiciele społeczności Mazurów w stolicy regionu oddali hołd Bogumiłowi Lince (działaczowi społecznemu i narodowemu).

(wwim)