www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rozmowy o polityce senioralnej na Warmii i Mazurach

W spotkaniu organizowanym przez FOSę w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” (finansowanego przez ASOS) uczestniczyli członkowie wybranej w październiku Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przewodniczący i działacze kilkunastu, działających obecnie w regionie gminnych rad seniorów.

W pierwszym dniu konferencji główne punkty obowiązującej obecnie polityki senioralnej w regionie (programu na lata 2014-2020) przedstawiła zebranym Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

Z kolei Krzysztof Ludomir Świątek, przewodniczący Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego mówił o celach nowo powołanej wojewódzkiej reprezentacji środowiska oraz przedstawił jej zarząd.

Jak taka rada może funkcjonować opowiedziała zaproszona na konferencję Maria Jolanta Lauryn, która jest przewodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów, a jednocześnie członkiem podlaskiej rady wojewódzkiej. W panelowej dyskusji prowadzonej przez prezesa FOSy Bartłomieja Głuszaka oraz dyrektor ROPS Wiesławę Przybysz rozmawiano o lokalnych systemach polityki senioralnej oraz relacjach między wojewódzką
a miejskimi i gminnymi radami seniorów.

Dyskusja kontynuowana była w drugim dniu spotkania. Zwłaszcza dla nowych, gminnych rad seniorów ważna była rozmowa o misji i celach, problemach i wyzwaniach stojących przez radami. Ponadto, omawiano m.in. regulamin oraz plan pracy Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok. Kolejne spotkanie odbędzie się w połowie stycznia 2019 roku.

Wnioski z całego spotkania wykorzystane zostaną w działaniach rad już istniejących, posłużą też jako rekomendacja dla środowiska seniorskiego w miejscowościach, które dopiero mają zamiar takie rady powołać.

(wwim/Federacja FOSA)