www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rozpoczął się egzamin maturalny

W 2018 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 25 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 23maja, część ustna – od 5 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja).

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00.  Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2018r.) egzaminy z

przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

język angielski  – 146 670 osób (53,8 % zdających)

geografia – 72 919 osób (26,7 % zdających)

matematyka – 69 671 osób (25,5 % zdających)

język polski – 54 657 osób (20,0 % zdających)

biologia – 50 058 osób (18,4 % zdających)

chemia – 27 773 osoby (10,2 % zdających)

wiedza o społeczeństwie – 22 980 osób (8,4 % zdających)

fizyka – 21 212 osób (7,8 % zdających)

historia – 20 641 osób (7,6 % zdających)

informatyka – 8 888 osób (3,3 % zdających).

Do  przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2018r.  Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała:

444 różnego rodzaju arkusze oraz 86 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych

nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu)

1190 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych,

regionalnych i etnicznych, w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół  przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca br. Tego samego dnia (3 lipca) ogłoszone zostaną  również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane  na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

  • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około

godz. 14:00

  • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około

godz. 19:00.

Egzamin maturalny w 2018 roku zostanie przeprowadzony w 240 szkołach województwa warmińsko-mazurskiego. Przystąpi do niego 12897 zdających, w tym 12070 zdających egzamin w „nowej” formule i 827 zdających egzamin w „starej” formule.

Informacja o liczbie szkół i zdających zgłoszonych do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w dniach 4-23 maja 2018 roku – warmińsko-mazurskie.

(red.)