www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert 2019

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski rozstrzygnął II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

W ramach II Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe w 2019 r. dla działań: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.2, 6.1, 6.3,  złożono łącznie 11 ofert. Do wsparcia Burmistrz Morąga wybrał 8 ofert.

Dodatkowo wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu na zadanie Priorytet 1. Turystyka, Działanie 73 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg. Oferta jest niezgodna z ogłoszeniem.

(red./UM Morąg)