www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania profilaktyczne

Burmistrz Morąga rozstrzygnął I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Morąg przez osoby fizyczne.

– W ramach 1 Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Morąg przez osoby fizyczne, złożono łącznie 37 ofert. Do realizacji wybrałem wszystkie oferty – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Wykaz ofert wraz z wysokością przyznanych środków publicznych i nazwą oferenta:

Wykaz ofert wraz z wysokością przyznanych środków

(red.)