www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rozstrzygnięty I konkurs ofert profilaktycznych

Został rozstrzygnięty I konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Morąg w zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Morąg na 2018 rok przez podmioty wskazanie w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym. 

W ramach I Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe w 2018 r. złożono łącznie 11 ofert. Do wsparcia Burmistrz Morąga wybrał wszystkie oferty.

Wykaz ofert wraz z wysokością przyznanych środków publicznych i nazwą oferenta znajduje się w załączniku.

6159_DX-2500N_20180226_110518

(red.)