www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rusza nabór do X edycji projektu „Produkt Warmia Mazury”

O prestiżowy znak mogą się ubiegać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Inicjatywa ma zwiększyć wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu.

Od 2014 roku wyróżniane są podmioty, które w swojej codziennej pracy inspirują się rozwojem przedsiębiorstwa, promocją postaw inwestycyjnych, wymianą doświadczeń czy zwiększeniem konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. Mieszkańcy, którzy decydują się na zakup regionalnych produktów czy usług, wspierają gospodarkę województwa, co znacząco wpływa na wzrost jej konkurencyjności.

Ze znaku „Produkt Warmia Mazury” mogą bezpłatnie korzystać osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy działają lub świadczą usługi na lokalnym rynku minimum dwa lata. Z kolei organizatorzy wydarzeń muszą wykazać się przeprowadzoną przynajmniej jedną imprezą w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Oznakowane mogą być wszystkie wyroby wytwarzane przez lokalne firmy, które zajmują się dziedzinami związanymi z produktami rzemieślniczymi, przemysłowymi, usługami rzemieślniczymi, usługami turystycznymi, gastronomicznymi, medycznymi, wydarzeniami ze sfery kultury, sportu oraz rekreacji. Przy ocenianiu brane jest także pod uwagę znaczenie produktu, usługi, wydarzenia z punktu widzenia promocji na bogactwo kulturowe, społeczne, historyczne i przyrodnicze regionu.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)