www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Ruszyła kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”

25 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień, kiedy rozpoczęła się kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa, że przemoc ze względu na płeć stanowi jednocześnie naruszenie praw człowieka.

Kampania „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet” realizowana jest od 1991 roku, a jej inicjatorem było Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Rozpoczyna się ona Międzynarodowym Dniem przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, czyli 25 listopada a kończy Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, który przypada w dniu 10 grudnia. Daty te nie są przypadkowe, mają bowiem na celu postawienie znaku równości między prawami kobiet a prawami człowieka.

Akcja ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa, że przemoc ze względu na płeć stanowi jednocześnie naruszenie praw człowieka. Ponadto służy ona wzmocnieniu lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet oraz budowaniu powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Jednym z przejawów przemocy wobec kobiet jest sytuacja, gdy stają się ofiarami przemocy w rodzinie. Jedną z form pomocy jest procedura „Niebieskie Karty”, którą wszcząć może Policja, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

Doświadczasz przemocy w rodzinie? TU  znajdziesz pomoc!

Policjanci aktywnie uczestniczą w kampanii

Ostródzcy policjanci aktywnie włączają się w akcje. W dniach 4, 7 i 8 grudnia w godz. 12:00- 15:30 w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie dyżurować będzie grupa, w skład któej wchodzić będzie funkcjonariusz zajmujący się profilaktyką społeczną, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie uzyska pomoc, poradę prawną oraz wsparcie.

Pamiętaj! Sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej!

(KPP Ostróda)