www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Samorząd województwa wspiera produkcje filmowe

W trzeciej edycji Konkursu Filmowego dofinansowanie z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego otrzyma jeden film fabularny oraz trzy dokumenty.

Komisja oceniła ostatecznie projekty, które przeszły dwa wcześniejsze etapy konkursu tj. ocenę formalną oraz merytoryczną dokonaną przez troje niezależnych ekspertów:

Magdalenę Łazarkiewicz – reżyserkę filmową, teatralną i operową, scenarzystkę, członkinię Polskiej Akademii Filmowej, Wojciecha Marczewskiego – reżysera, scenarzystę, wykładowcę i dyrektora Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy,przewodniczącego Rady Programowej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, opiekuna wielu debiutów filmowych, członka Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej,

Andrzeja Serdiukowa – producenta, dystrybutora i managera filmowego od 40 lat związanego z Filmem Polskim, producenta nadzorującego przez wiele lat produkcję filmów w Telewizji Polskiej, byłego eksperta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Członka Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej.

Zgodnie z regulaminem (par.4 pkt 4) w ostatnim etapie konkursu rozpatrywane są wnioski, które uzyskały średnią arytmetyczną ocen ekspertów powyżej 43 punktów dla filmu fabularnego, powyżej 40 punktów dla filmu dokumentalnego i powyżej 43 punktów dla filmu animowanego.

Powyższy warunek spełniało sześć aplikujących projektów złożonych w ramach 3.Konkursu. Komisja zdecydowała o dofinansowaniu czterech filmów. Przy wyborze projektów , którym przyznała dofinansowanie jako wkład koprodukcyjny z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, brano pod uwagę następujące kryteria :

  1. Ocenę merytoryczną ekspertów,
  2. Etap produkcji filmu : wstępny/development; przygotowawczy; zdjęciowy; okres montażu i udźwiękowienia; prace końcowe,
  3. Liczbę dni zdjęciowych w województwie warmińsko-mazurskim,
  4. Wysokość kwoty deklarowanej do wydatkowania na Warmii i Mazurach,
  5. Spodziewany efekt promocyjny dla regionu,
  6. Dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji.

Po analizie projektów i uwzględnieniu w.w. kryteriów Komisja jednogłośnie postanowiła przyznać dofinansowanie następującym produkcjom filmowym:
W kategorii Film Fabularny:

Jak najdalej stąd” reż. Piotr Domalewski

Producent: AKSON STUDIO Spółka z.o.o. w Warszawie.

Film Piotra Domalewskiego ma duże szanse na powtórzenie sukcesu artystycznego i komercyjnego jakim był jego debiut „Cicha Noc”. Niewątpliwie siłą tego projektu utrzymanego w klimacie czarnej komedii, a wręcz tragikomedii, jest tematyka (emigracja zarobkowa) i postać głównej bohaterki. Ola jest wyrazistą dziewczyną z charakterem, a takich bohaterek w polskim kinie brakuje. Pozornie codzienne niemal zdarzenia urastają w zakończeniu scenariusza do rangi mądrej przypowieści o dojrzewaniu, samotności i wielkiej potrzebie miłości. Interesujące, z werwą napisane dialogi czynią bohaterów w pełni wiarygodnymi, bogatymi postaciami dramatu. Znaczący wpływ na potencjał komercyjny filmu, ma fakt, że jest to historia, której akcja rozgrywa się w Polsce (Warmia i Mazury), ale i na terenie Irlandii. Międzynarodowy charakter filmu pozwoli na bogate życie festiwalowe i szeroką nie tylko krajową dystrybucję.

Film w okresie przygotowawczym.

Liczba planowanych dni zdjęciowych: 32 , w tym na Warmii i Mazurach 7.

Zapewniona dotacja PISF.

Przewidywany termin premiery : I kwartał 2020 r.

W kategorii dokument:

„Tajemnice Astronomii Mikołaja Kopernika” reż. Michał Juszczakiewicz

Producent : Fundacja Nicolaus Copernicus Truszczyny.

Kolejna realizacja Michała Juszczakiewicza i Roberta Szaja twórców specjalizujących się w tematyce kopernikańskiej („Tajemnice de Revolutionibus”). Głównym wątkiem narracji jest próba odpowiedzi na pytania: Dlaczego Kopernik obserwował niebo i co tam zobaczył? Dlaczego mając już gotową teorię heliocentryczną w momencie przyjazdu na Warmię zwlekał 36 lat z jej publikacją prowadząc ciągłe obserwacje? Czego szukał na niebie? Jakiego potrzebował potwierdzenia? Twórcy filmu zaplanowali szereg rekonstrukcji, w tym instrumentów Mikołaja Kopernika, a także miejsc obserwacji uczonego, w tym słynnego Pavimentum. Zaplanowali również inscenizacje aktorskie w strojach historycznych.

Film prezentowany będzie w TVP, na tragach i festiwalach filmowych . Wstępne zainteresowanie filmem wykazały telewizje w Danii, Szwecji i we Włoszech. Planowane również pokazy w szkołach.

Film w okresie przygotowawczym.

Liczba dni zdjęciowych : 30 w tym 25 na Warmii i Mazurach.

Planowana premiera: grudzień 2019 r.

Finansowanie produkcji z innych źródeł wymienionych we wniosku potwierdzone.
„And still aka Joanna Jędrzejczyk” reż. Tomasz Koliński

Koprodukcja międzynarodowa. Producent wiodący : OPUS – FILM Sp. z.o.o. Łódź. Ponadto Polska HBO, Szwajcaria-Tellfilm GbmH.

Intymny portret Joanny Jędrzejczyk – mistrzyni świata w muay thai oraz w walce w klatce. Niezwykły dokument o determinacji i poświęceniu młodej kobiety walczącej ze swoimi ograniczeniami i słabościami, ze zdominowanym przez mężczyzn światem twardego i brutalnego sportu. Młoda olsztynianka, której życiową pasją jest walka, to niezwykła, czuła i delikatna kobieta, dla której ten ekstremalny sport jest ucieczką od codzienności, pokonywaniem własnych ograniczeń, walką z bólem każdego dnia. To szczera historia o sile ludzkich marzeń, pasji i zaangażowaniu. Bogaty, pełen zaskoczeń i niedomówień, skomplikowany portret psychologiczny bohaterki i jej wewnętrznych wątpliwości, marzeń i oczekiwań…

W ocenie ekspertów przewidywany duży sukces i uznanie krytyków filmowych jak i widzów. Warto robić filmy o Polakach, którzy odnoszą sukcesy międzynarodowe i nie zapominają skąd pochodzą i jak mówi bohaterka filmu Joanna Jędrzejczyk, woli mieszkać w Olsztynie niż w Nowym Jorku.

Film w postprodukcji (montaż i udźwiękowienie).

Liczba dni zdjęciowych: 40, w tym 10 w Olsztynie.

Planowana premiera: wiosna 2019 r.
„Sprawa Gotlieba Linki czyli Plebiscyt 1920” – reż. Weronika Wojnach (debiut)

Producent : FILM STUDIO MTM Sp. z.o.o Warszawa

Film poświęcony plebiscytowi na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Głównym wątkiem narracyjnym jest sprawa politycznego morderstwa działacza mazurskiego Gotlieba Linki, który z delegacją Mazurów we współpracy z polskimi służbami dyplomatycznymi wyjechał do Paryża na kongres pokojowy, by przekonywać do odwołania plebiscytu i przyznania Warmii i Mazur Polsce.

Film w okresie przygotowawczym. Liczba dni zdjęciowych 10, w tym 7 w województwie warmińsko-mazurskim.

Planowana premiera: lipiec 2019 r.

Wymienione we wniosku dofinansowanie – potwierdzone.
Na dofinansowanie produkcji filmowych wyłonionych w 3.Konkursie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zabezpieczył środki w wysokości 700 tysięcy PLN.

Komisja konkursowa pracowała w składzie:
1. Bogumił Osiński – szef Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego – przewodniczący,
2. Katarzyna Pawlak – zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka – członek,
3. Zdzisław Fadrowski – dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji – członek.

(wwim)