www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Sanepid: Wakacje na Warmii i Mazurach

Meldunek z przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w okresie 27.07 – 02.08.2013 r.

 

I. Z zakresu higieny dzieci i młodzieży

1. Liczba funkcjonujących turnusów 275
2. Liczba uczestników skontrolowanych turnusów 3927
3. Liczba kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną 78
4. Wypoczynek nie zgłoszony do Kuratorium Oświaty, tzw. dziki 0
5 Niewłaściwy stan sanitarny stwierdzono: 6
5.1         W Pensjonaciku HTB Mirosław Anasiński, Łajs 6, 10 – 687 Olsztyn na turnusach zorganizowanych przez:

Ø      Ochotniczą Straż Pożarną w Augustynowie, 62 – 410 Zagórów,

Ø      Grupę Młodzieżową Ermis przy Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej, ul. Partyzantów 3, 10 – 522 Olsztyn.

 

liczba uczestników: 76 osób (na obu turnusach);

uchybienia stwierdzone podczas kontroli: brak wentylacji w części pomieszczeń sanitarnych, w jednym pokoju mieszkalnym ściany i sufit ze śladami zacieków z czarnym nalotem, część drzwi do pomieszczeń sanitarnych bez zamków, brak pełnego wyposażenia pomieszczeń (krzeseł, półek w łazienkach), brudne tarasy przy pokojach, brak oznaczeń informujących o zakazie palenia;

przedsięwzięte działania w celu poprawy stanu sanitarnego: wszczęto postępowanie administracyjne; pion higieny komunalnej nałożył mandat w wysokości 250 zł.

 

 
5.2 W Archidiecezjalnym Ośrodku Charytatywnym Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach, 11 – 034 Stawiguda, na turnusach zorganizowanych przez:

Ø      Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10 – 125 Olsztyn,

Ø      Stowarzyszenie Promni, ul. Nowoursynowska 166, 02 – 767 Warszawa.

 

liczba uczestników: 92 osób (na obu turnusach);

uchybienia stwierdzone podczas kontroli: brak pełnego wyposażenia pomieszczeń (krzeseł, szafek), przy pościeli brak guzików, w pomieszczeniach sanitarnych mokre ślady po zaciekach, łuszcząca się farba, wypełnienie silikonowe przy brodzikach z czarnym nalotem;

przedsięwzięte działania w celu poprawy stanu sanitarnego: wszczęto postępowanie administracyjne przez pion higieny komunalnej.

 

 
5.3 W Ośrodku Wypoczynkowym Jerzy Jasicki, Nowa Kaletka, 10 – 687 Olsztyn, na turnusie zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00 – 322 Warszawa.

 

liczba uczestników: 88;

uchybienia stwierdzone podczas kontroli: w pokoju nr 111 na I piętrze 2 tapczaniki nierówne, zarwane, część szafek w pokojach zniszczona, brak uchwytów, w pokojach na I piętrze brak stołów i krzeseł, tapicerka części tapczanów poplamiona, część łóżek wyposażona w gąbki bez pokrowców, część prześcieradeł zbyt krótka;

przedsięwzięte działania w celu poprawy stanu sanitarnego: wszczęto postępowanie administracyjne.

 

 
5.4 W Hotelu Frajda Wilimy, 11 – 310 Biskupiec na turnusie zorganizowanym przez Biuro Podróży Frajda, Paweł Stacho, ul. Żytnia 64a/22, 01 – 156 Warszawa.

 

liczba uczestników: 47;

uchybienia stwierdzone podczas kontroli: 8 uczestników wypoczynku mieszka w 2 domkach, w których pokoje są bardzo małe, brak szaf na ubrania, brak szafek, krzeseł, stołów, brak wentylacji w łazienkach;

przedsięwzięte działania w celu poprawy stanu sanitarnego: wszczęto postępowanie administracyjne.

 

 
6. Liczba nałożonych mandatów karnych (suma)                                                        0
7. Liczba wniosków do Kuratorium Oświaty o unieruchomienie 0
8. Wypoczynek zorganizowany w sposób  wzorowy   1
8.1 Turnus w Domu Studenckim Nr 10 w Olsztynie, ul. Kanafojskiego 10. 

organizator: Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”, ul. Kościuszki 77a, 82 – 300 Elbląg

liczba uczestników: 12.

 

 
9. Inne ważne informacje  
  Pracownicy Inspekcji Sanitarnej w ramach współpracy z instytucjami zainteresowanymi zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży  przeprowadzili 7 wspólnych kontroli z przedstawicielami policji.

Pracownicy  Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili  część kontroli wspólnie z innymi działami Państwowej Inspekcji Sanitarnej (z Higieną Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – 15; z Promocją Zdrowia i Oświatą Zdrowotną – 14; z Higieną Komunalną – 7).
Pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej prowadzą zajęcia edukacyjne, szkolenia i instruktaże mające na celu  podniesieniewiedzy z zakresu zapobiegania zagrożeniom związanym z wypoczynkiem letnim. Działania te wspierają pracownicy Higieny Dzieci i Młodzieży m.in. poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz krótkie instruktaże na turnusach.

Pracownik Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Olsztynie udzielił wywiadu dla Radia Olsztyn.

Pracownicy PSSE w Olsztynie  przekazali cotygodniową informację o wypoczynku Prezydentowi Olsztyna.

 

 

II. Z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku

1. Liczba stołówek ogółem wg ewidencji 196
2. Liczba  skontrolowanych stołówek 27
3. Liczba przeprowadzonych kontroli 29
4. Liczba stołówek, w których  odnotowano nieprawidłowości 2
        W 1 obiekcie świadczącym całorocznie usługi hotelarskie stwierdzono nieprawidłowości:

niewłaściwy stan techniczno – sanitarny urządzenia chłodniczego w kuchni.

 

W 1 obozie pod namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną stwierdzono nieprawidłowości:

nie okazano orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionego personelu;

odnotowano brak pojemnika na śmieci.

 

 
5. Liczba wydanych decyzji 2
6. Liczba nałożonych mandatów 0

 

(źródło: WSSE Olsztyn)