www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Sięgnij po Fundusze Norweskie na lata 2014-2021

Innovation Norway, Operator Programu „Dialog społeczny – Godna praca” ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków na projekty wspierające wzmocnienie jakości i kompetencji sektora rynku pracy.

Celem programu jest wzmocniona współpraca trójstronna pomiędzy organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi oraz promocja godnej pracy.

Budżet Programu został ustalony na poziomie 6,120 mln euro. Minimalna wartość projektu to 50 000 euro a maksymalna to 400 000 euro. Poziom dofinansowania projektów wynosi do 90 % kosztów kwalifikowalnych.

Kwalifikujący się wnioskodawcy ubiegający się o finansowanie powinni skoncentrować swoje projekty na usprawnieniu dialogu społecznego, na przykład wzmacniając partnerów społecznych poprzez działania na rzecz budowania kompetencji lub wzrostu świadomości na temat godnych warunków pracy, dyskryminacji, zdrowia, bezpieczeństwa lub pracy nierejestrowanej.
Konkurs potrwa do 7 lutego 2019 roku do godz. 13.00 czasu lokalnego.

Więcej informacji o możliwościach finansowania projektów ze środków programu można znaleźć na stronie www.innovasjonnorge.no/DecentWork

(wwim)