www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Służby i instytucje na rzecz bezpieczeństwa w sezonie grzewczym

W sali konferencyjnej ostródzkiej komendy odbyło się spotkanie szkoleniowe w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie zaprosił do współudziału w przedsięwzięciu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Martę Cichewicz wraz z inspektorem Mateuszem Gęsiną, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie nadkom. Krzysztofa Majewskiego oraz Rejonowego Mistrza Kominiarskiego Zbigniewa Krokwińskiego. Wykład z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadził mł. asp. Arkadiusz Stępka z sekcji kontrolno – rozpoznawczej. Stronę, której dedykowane było szkolenie stanowili pracownicy urzędów miejskich oraz gminnych, którzy na co dzień zajmują się utrzymaniem obiektów, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządcy budynków. Bryg. Tomasz Ostrowski wprowadził audytorium w kierunek wykładu. Przedstawił cele i zagadnienia związane z ogólnopolską kampanią KG PSP „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, która odnosi się do promowania prawidłowego eksploatowania instalacji ogrzewczych i systemów ostrzegania o zagrożeniach z tym związanych. Celem konferencji było wypracowanie wspólnych kierunków podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań i zasad z obszaru bezpieczeństwa, właściwego użytkowania i utrzymywania instalacji  i urządzeń, zarówno w aspekcie pożarowym jak i zagrożeniami związanymi z tlenkiem węgla. Wypracowany na konferencji materiał i ugruntowana wiedza, będzie przekazywana przez służby i instytucje społeczeństwu naszego powiatu podczas różnego rodzaju spotkań. Działania profilaktyczne przynoszą najlepszy skutek w zwiększaniu świadomości społecznej, jak bezpiecznie ogrzewać nasze domy i minimalizować ryzyko pożaru oraz zatrucia tlenkiem węgla.

( kpt. Grzegorz Różański/ fot. asp. Krzysztof Harasimowicz)