www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Spędzaj czas z rodziną i poznawaj turystyczne atrakcje

Ruszyły zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu „Turystyczna Rodzinka 2018”, który organizuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Rodzinne wędrówki są formą edukacji i wychowania najmłodszych, uczą samodzielności, odpowiedzialności, organizacji, umiejętności radzenia sobie w nieprzewidzialnych sytuacjach.

Ideą konkursu jest promocja spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, zachęcenie rodzin do wspólnego systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach, popularyzowanie zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych oraz kształtowanie poszanowania dla przyrody i postaw proekologicznych.

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział rodziny (min. 1 dorosły, 1 dziecko, mile widziane rodziny wielopokoleniowe), wspólnie uprawiające turystykę.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 sierpnia 2018 roku. Uczestnicy zabawy muszą odbyć osiem wycieczek (jedno lub wielodniowych, pieszych, rowerowych czy kajakowych) w terminie do 30 grudnia 2018 roku. Następnie należy opisać przebieg każdej z nich, potwierdzić ich przebieg w obiektach zlokalizowanych na trasie oraz przedstawić je w ciekawy sposób w przygotowanym przez siebie Dzienniczku Wypraw Rodzinnych.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)