www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Spotkanie z parlamentarzystami „Polska Seniora” w Morągu

Parlamentarzystki z PO RP gościły na spotkanie pod hasłem „Polska Seniora”, które odbyło się w wali wielofunkcyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. Do naszego miasta przyjechały posłanki: Elżbieta Gelert, Krystyna Szymilas i Mirosława Nykiel.

– Potrzebujemy zgody i porozumienia między pokoleniami Polaków. Młodzi ludzie coraz szybciej zyskują możliwość świadomego decydowania o sobie, a seniorzy żyją dłużej i pozostają niezależni od pomocy innych. Polska może i powinna korzystać z potencjału obydwu grup społecznych. Bycie seniorem to nie przedsionek końca życia. Z  wypowiedzi w Morągu jasno wynika, że chcecie być aktywni i dalej się rozwijać. Dokładnie takich seniorów potrzebuje Polska – mówi Elżbieta Gelert, Poseł na Sejm R.

Jej koleżanka z Klubu Poselskiego PO Krystyna Szumilas dodaje: – Emerytura bez podatku, zwolnienie z płacenia składek jako zachęta do dłuższej pracy, czek opiekuńczy, urlop wytchnieniowy – to niektóre propozycje, o których rozmawialiśmy z seniorami, dziś w Morągu.
Jak mówią jego autorzy program Polska Seniora opiera się na 3 filarach: godne życie seniora, aktywne życie seniora i zdrowe życie seniora. W ramach tych trzech filarów przygotowano szereg rozwiązań mających zapewnić lepsze życie osób w kwiecie wieku.
Ostateczna wersja programu ma uwzględniać postulaty i wnioski polskich seniorów – to seniorzy mają (politykom PO) powiedzieć, jakie mają potrzeby i jakie rozwiązania byłyby dla nich najlepsze. Punktem wyjścia dla PO do rozmów i stworzenia programu senioralnego w ramach konsultacji z seniorami w całej Polsce jest dziesięć punktów – propozycji programowych:
– emerytury bez podatków – zaprzestanie pobierania podatku PIT od emerytury wzrost opłacalności dorabiania sobie do emerytury,
– zwolnienie z płacenia składek – zwolnienie ze składek (oprócz NFZ) wynagrodzenia osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego kontynuują pracę zawodową,
– wprowadzenie „bilansu 60-latka” – zapewnienie badań profilaktycznych oraz corocznego monitorowania stanu zdrowia,
– geriatria w każdym województwie – inwestycje w oddziały geriatryczne w każdym regionie oraz w najlepszych specjalistów,
– darmowe szczepienia – szczepienia dla seniorów (np. na grypę) za darmo,
– wprowadzenie „czeku opiekuńczego” – czeku finansującego opiekę nad seniorami dla opiekunów aktywnych zawodowo,
– wprowadzenie urlopu wytchnieniowego – zapewnienie finansowania opieki nad niesamodzielnym seniorem podczas urlopu opiekuńczego,
– utworzenie biur seniora – utworzenie w każdym powiecie biur, które zapewnią doraźną pomoc w funkcjonowaniu seniorów w życiu społecznym,
– wsparcie rad seniora –  utworzenie rad seniorów na każdym szczeblu samorządu z autonomicznym budżetem,
– wprowadzenie „karnetu aktywizacyjnego” – wprowadzenie specjalnych bonów dla seniorów do wykorzystania na uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.
Po konferencji odbyło się spotkanie z seniorami podczas, którego przedstawiono główne założenia programu, wysłuchano również uwag i propozycji seniorów.

(red./ fot. dw)