www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Sprawozdanie burmistrza dot. współpracy z organizacjami

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Morąga przygotował sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017, które zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Morągu.

spr ze współpracy z org 2017 (PDF, 196.4 KiB)

zał do spraw ngo za 2017.pdf (PDF, 189.8 KiB)

(red./UM Morąg)